//
Så funkar det att låna med en medlåntagare

Ett sätt att få ett lån om man saknar inkomst är att ansöka om lånet tillsammans med en medlåntagare. Men vad innebär detta egentligen, hur funkar detta, och är det en bra ide? Detta hoppas vi att vi ska kunna reda ut åt dig i denna artikel.

Vad innebär det att vara medlåntagare?
Om man är medlåntagare på ett lån innebär detta att man är en vanlig låntagare för lånet. Man ansvarar därför för att återbetalning av lånet sker under den utsatta tidpunkten, för att alla räntor och kostnader för lånet betalas, och så vidare.

medlåntagareDen enda skillnaden mellan att vara vanlig låntagare och medlåntagare är att om man är medlåntagare så finns det alltid två låntagare på lånet. (Rent teoretiskt skulle även fler låntagare kunna förekomma, men detta är sällsynt)

Ingen av låntagarna är dock mer ansvarig för lånet än den andra, utan juridiskt sett och ur bankens synvinkel sett är man lika ansvariga båda två. Givetvis förhindrar detta inte att man kommer överens om något sinsemellan, t.ex. att en betalar mer för lånet än den andra, men om man frågar banken är ni båda ansvariga för hela lånet. Detta innebär att om en av er slutar betala på lånet, så måste den andra låntagaren betala hela den kvarvarande låneskulden.

Hur blir man medlåntagare?
För att man ska kunna ansöka om ett gemensamt lån krävs det i regel att man fyller i en skriftlig ansökan, som båda låntagarna undertecknar. Det går därför inte att ansöka om ett gemensamt lån via Internet eller telefon, vilket gör att ett gemensamt lån kan ta längre tid att få än ett lån som man hade tagit själv.Kontakta den lånegivare som intresserar dig för att fråga om gemensamma lån är möjliga hos dem, och hur du i så fall ansöker om detta.

Är det en bra ide att söka om ett lån tillsammans med någon annan?
Detta kan vi omöjligtvis svara på. Det beror ju på vem du ansöker om lånet med, vad ni har för relation, och mycket annat. Detta är därför väldigt individuellt, och kan variera väldigt mycket. Men rent generellt kan man säga att ekonomiska frågor har en tendens att bli tuffa att hantera tillsammans med nära och kära om något går fel. Man bör därför tänka till både en och två gånger innan man ger sig in i denna situation för säkerhets skull!